top of page
20230422_134955_edited.jpg

Y RHINOGYDD

English

These little known, enigmatic, fortress like hills

Whose making can clearly be seen.

A confusion of rock, remoteness and heather.

Where tilted terraces and contorted crags

Speak of folding, uplifting, swelling and splitting

And of Eon old rocks now exposed to rain and to sun

Blue gray outcrops and beetling black cliffs.

Compressed marrow like sediments, of flaky soft shale.

A skeleton of rock exposed to the sky

Scoured, scraped and polished by water and ice.

Buff pink slabs covering acres of ground

Bones of rock, bones of strength, bones of age.

The bones of the Rhinog laid bare,

Mysterious, fiercely remote and ferociously rugged,

These purple brown, gray rock streaked hills

Whose bilberry choked crevasses and heather hidden boulders

Make movement difficult, laboured and fraught.

But sentinel rock denizens stand as markers for pilgrims

To link myriad sheep made paths discrete passage

Through rock, heather and peat

Allowing connection to rock, hill, mountain and range.

Dafydd Davis, MBE

Welsh

Copaon dirgel, bron yn ddiarwybod yn gaer

a'i chreadigaeth i'w gweld yn glir.

Dryswch o gerrig, yr anghysbell a'r grug

ble mae onglau a chlogwynni ar osgo

yn arddangos y plygu, yr esgyn, y chwyddo a'r hollti

a cherrig oes eon yn noeth i'r glaw a'r haul.

Cerrig arwynebol yn llwydlas a sawl dibyn du,

Gwaddod wedi cywasgu o sial llyfn, bregus,

Sgerbwd o garreg yn noeth i'r awyr lwyd

wedi ei sgwrio, sgrafellu a'i gloywi gan ddŵr a rhew.

Cerrig llyfn rhosliw yn gorchuddio aceri o dir

Esgyrn craig, esgyrn cryfder, esgyrn yr oesau.

Esgyrn y Rhinogydd yn foel,

yn ddirgel, yn farbaraidd o anghysbell a'u hagrwch yn fileinig,

mae'r cerrig brownbiws sy'n llywio'r llethrau

a'u llus yn tagu'r holltau a'u grug yn cuddio clogfeini

yn gwneud symud yn anodd, yn waith caled yn boen.

Ond mae meini hirion yn gyfeirnod i bererinwyr

i gysylltu'r llwybrau defaid cuddedig

trwy'r cerrig, y grug a'r mawn

yn caniatau i'r cerrig, y bryn, y mynyddoedd a'r moelau

fod yn un.

Dafydd Davis, MBE

bottom of page