CHRISTMAS VIRTUAL ART COMPETITION

For Children & Adults

Create your own piece of art based on the theme, ‘My Dream Garden’

Think flowers, vegetables, garden creatures, fairy tales, stories and healthy living!

The winner of the first prize will receive £30 cash and there will also be runner up prizes. 

Age Categories - Under 8s, 8 – 12, 13 – 18, 18++

To Enter

  • Email a clear photo of your work to mima@tymeirion.co.uk by Sunday 10 January 2021.

  • Artwork must be original and created individually.

  • Please include details with submission of name, age, location and telephone number

  • Artwork can be made on A4 or A3 paper/card for display

  • This competition is open to all based within 60 miles of postcode LL44 2DH

  ●   Adults: Please specify if you are professional, amateur or just having a play when emailing your work.


Selected winners will be asked to post or drop off their work in the gallery for display.

For more information, email mima@tymeirion.co.uk

Good luck and have fun with the competition. We can’t wait to see all your creations.

 

CYSTADLEUAETH CELF RITHWIR NADOLIG

I Blant ac Oedolion

Cyfle i greu darn o gelfyddyd eich hun ar y thema ‘Gardd Fy Mreuddwyd’.


Blodau, llysiau, creaduriaid yr ardd, hanesion am y tylwyth teg, straeon a byw'n iach.


Cyfle ennill gwobrwyon!

Bydd enillydd y wobr gyntaf yn derbyn £30 o arian parod a bydd gwobr am ddod yn ail a thrydydd hefyd. Bydd gwaith yr enillwyr yn cael ei arddangos yn ffenestr yr oriel yn y flwyddyn newydd. 

Categorïau - O dan 8 oed,   8 – 12 oed, 13 -18 oed a 18++


Er mwyn cystadlu-

  • E-bostiwch lun clir o'ch gwaith i mima@tymeirion.co.uk erbyn dydd Sul 10 Ionawr 2021.

  • Rhaid i waith celf fod yn wreiddiol a'i greu'n unigol.

  • Please include details with submission of name, age, location and telephone number

  • Defnyddiwch bapur neu gerdyn A3 neu A4

  • Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i bawb sydd wedi'u lleoli o fewn 60 milltir i god post LL44 2DH 

  ●   Oedolion: Nodwch a ydych yn broffesiynol, yn amatur neu'n cael drama wrth e-bostio eich gwaith.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mima mima@tymeirion.co.uk


Pob lwc. Gobeithio bydd y plant mwynhau creu eu gweithiau celf. Edrychwn ymlaen eu gweld.

 
Lottery funding strip portrait mono.jpg