top of page
A Sip of Awen / Llymaid o’r Awen

A Sip of Awen / Llymaid o’r Awen

Lucas Davey

 

A Sip of Awen / Llymaid o’r Awen

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

The Awen, that divine alchemical elixir said to inspire, bards, artists and poets, is represented here by four bright hummingbirds, each one lining up to deliver the sweet nectar of inspiration straight  into this wise and elderly bard’s mouth. A painting inspired from a vision quest up the sacred  mountain, Yr Wyddfa.

 

Cynrychiolir yr Awen, yr elicsir chedlonol dwyfol hwnnw sy’n ysbrydoli, beirdd ac arlunwyr,  yma gan bedwar o sïednod llachar, pob un yn aros i ddod â neithdar melys yr ysbrydoliaeth yn syth i geg y bardd doeth ac oedrannus hwn. Paentiad wedi'i ysbrydoli gan gyrch gweledigaeth i fyny'r mynydd cysegredig, Yr Wyddfa.

 

Mounted Size: 51cm x 44cm

 

Limited edition of 75

 

£180

    £180.00Price
    bottom of page