top of page
Approach of Dawn / Dull y Wawr

Approach of Dawn / Dull y Wawr

Lucas Davey

 

Approach of Dawn / Dull y Wawr

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

Red foxes and hares are often linked together in many folktales and myths. In Celtic mythology, the fox is a wise and cunning trickster who knows the forest better than anyone else. In mythology, with its fiery red coat, it is often presented as a symbol of the sun. The hare, equally clever, meanwhile was sacred to the moon goddess Andraste, the Celtic goddess Ceridwen and the Earth Mother herself and was often considered a symbol of fertility and new life. Poised delicately between them is a dandelion, the only flower said to represent the three celestial bodies during the different phases of its life cycle – sun, moon and stars. The scattering of seeds of the plant seen here, represent not just the phases of the stars, but also the suggestion of new beginnings, as one cycle ends and another begins.

 

Mae madyn coch ac ysgyfarnogod yn aml yn gysylltiedig â'i gilydd mewn llawer o len gwerin a chwedlau. Ym mytholeg Geltaidd, mae'r mae llwynog yn dwyllwr doeth a chyfrwys sy'n adnabod y goedwig yn well na neb arall. Mewn mytholeg, gyda ei gôt goch danllyd, fe'i cyflwynir yn aml fel symbol o'r haul. Roedd yr ysgyfarnog, yr un mor glyfar, yn y cyfamser yn gysegredig i'r dduwies lleuad Andraste, y dduwies Geltaidd Ceridwen a'r Fam Ddaear ei hun ac yn aml yn cael ei ystyried yn symbol o ffrwythlondeb a bywyd newydd. Wedi'i osod yn dyner rhyngddynt mae dant y llew,dywedir bod yr unig flodyn yn cynrychioli'r tri chorff nefol yn ystod gwahanol gyfnodau ei gylchred bywyd - yr haul, y lleuad a'r sêr. Mae gwasgariad hadau'r planhigyn a welir yma yn cynrychioli nid yn unig y cyfnodau y ser, ond hefyd yr awgrym o ddechreuad newydd, fel y terfyna un gylchred ac y dechreua un arall.

 

Mounted Size: 55cm x 42cm

 

Limited edition of 150

 

£160

 

    £160.00Price
    bottom of page