SOLD - Ar y Bont, Pistyll Rhaeadr

SOLD - Ar y Bont, Pistyll Rhaeadr

Ann Lewis

 

Ar y Bont, Pistyll Rhaeadr

 

At 240ft (80m) high, Pistyll Rhaeadr is Britain's tallest single-drop waterfall (although some people dispute this, saying it falls in three sections). It's one of the Seven Wonders of Wales and a Site of Special Scientific Interest. The 19th-century author George Borrow, in his book Wild Wales, said: "What shall I liken it to? I scarcely know, unless it is to an immense skein of silk agitated and disturbed by tempestuous blasts, or to the long tail of a grey courser at furious speed. I never saw

water falling so gracefully, so much like thin, beautiful threads as here.

 

Reduction Linocut

 

Framed Size: 70cm x 91cm

 

 

Yn 240 troedfedd (80m) o uchder, Pistyll Rhaeadr yw rhaeadr uncam uchaf Cymru (er bod rhai pobl yn anghytuno â hyn, gan

ddweud ei fod yn disgyn mewn tair rhan). Mae'n un o saith rhyfeddod Cymru ac yn safle

o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Dywedodd yr awdur o'r 19eg ganrif George Borrow, yn ei lyfr Wild Wales: "Â beth allaf ei gymharru? Prin fy mod i'n gwybod, oni bai ei fod i gengl aruthrol o sidan wedi'i gynhyrfu a'i aflonyddu gan ffrwydradau tymhestlog, neu i gynffon hir rhyfelfarch llwyd ar gyflymder cynddeiriog. Ni welais i erioed ddŵr yn cwympo mor osgeiddig, cymaint fel edafedd tenau, hardd

ag yma.

 

Torlun Leino

 

Maint Ffrâm: 66cm x 91cm

 

£450

    £450.00Price