Bachwen bangle oxidised

Bachwen bangle oxidised

Bachwen bangle oxidised / breichled Bachwen wedi'i ocsideiddio

 

The Bachen – Neolithic Portal Jewellery Collection

 

Bachen is a Neolithic Portal Dolmen found on the Llyn Peninsula and the site that connected Carol’s love of  rock art and silversmithing. The capstone is decorated

with 110 cupmarks probably dating back to the Neolithic or Bronze Age, all on one side of the monument. The stone itself echos the shape of the mountain behind the dips towards the sea as is common amongst monuments of this time, maybe indicating the importance given to waterways as part of the journey or life source.

 

 

Casgliad Gemwaith Porth Bachen – Neolithig

 

Mae Bachwen yn Borth Neolithig Dolmen yn ardal Clynnog, Arfon, ac yn safle a gysylltodd gariad Carol at celf garreg a gweithio arian. Mae'r maen gorchudd wedi'i addurno gyda 110 o farciau cwpan yn dyddio'n ôl i'r oes Neolithig neu Efydd, i gyd ar un ochr i'r heneb. Mae'r garreg ei hun yn adleisio siâp y mynydd o’i ôl yn disgtn tuag at y môr, fel sy'n gyffredin ymhlith henebion o’i oes, efallai yn nodi'r pwysigrwydd a roddir i ddyfrffyrdd fel rhan o'r daith neu ffynhonnell bywyd.

    £65.00Price