top of page
Bardsey Island / Ynys Enlli

Bardsey Island / Ynys Enlli

Judith Harrison

 

Bardsey Island

 

In medieval times it was believed that the soil of Bardsey Island had special properties which granted those whom were buried there a Sainthood and it is possible that up to 20,000 should took advantage of this.Through the ages it also became a popular destination for pilgrims and probably supported a monastery as far back as the 6th Century. The ruins found on the island today date back to about the 13th Century. The Island is also linked to King Arthur and Merlin.

 

Mixed Media

 

Framed Size: 53 x 53cm

 

£475

 

 

Judith Harrison

 

Ynys Enlli

 

Yn y canol oesoedd credid fod gan bridd Ynys Enlli briodweddau arbennig a oedd yn sancteiddio'r rhai a gladdwyd yno, ac mae'n bosibl i hyd at 20,000 gael eu bendithio fel hyn. Drwy'r oesoedd daeth hefyd yn gyrchfan boblogaidd i bererinion ac yn ôl pob tebyg yn cynnal mynachlog mor bell yn ôl â'r 6ed Ganrif. Mae'r adfeilion sydd i i’w gweld ar yr ynys heddiw yn dyddio'n ôl i tua'r 13eg Ganrif.

Mae'r Ynys hefyd yn gysylltiedig â'r Brenin Arthur a Myrddin.

 

Cyfryngau Cymysg

 

Maint Ffrâm: 53 x 53cm

 

£475

    £475.00Price
    bottom of page