top of page
Blaen y Cae

Blaen y Cae

Judith Harrison

 

Blaen y Cae

 

Blaen y Cae, with its characteristic Scots pine markers, sits at the start of the Bwich Tyddiad pass south west of Trawsfynydd. Now abandoned, it was once an important overnight stop on the cattle trail out of Wales. These drovers Inns offered little in the way of comfort for the drover but did provide a safe enclosed pasture for the cattle. These small fields remain fertile to this day and are often a brighter green because of the nutrient effects of a century of dung.

 

The farm was last occupied about 200 years ago and is now in a bad state of repair but still does contain many domestic relics including old bottles, pictures and a decaying but nevertheless charming grandfather clock.

 

Blaen y Cae, gyda'i farciwyr pinwydd Albanaidd  nodweddiadol, a saif wrth droed Bwich Tyddiad i'r de  orllewin o Drawsfynydd. Bellach wedi'i adael, ond roedd ar un adeg yn arhosfan pwysig dros nos ar ffordd y porthmyn tua Lloegr. Ychydig o gysur a gynigiai y porthdai hyn i'r porthmyn ond roedd yn darparu porfa parod ar gyfer y gwartheg. Mae'r caeau bach hyn yn dal yn ffrwythlon hyd heddiw ac maent yn aml yn lasach oherwydd effeithiau maeth canrifoedd o dail.

 

Tua 200 mlynedd yn ôl oedd rhywun yn byw yno ddiwethaf, a bellach mae mewn cyflwr gwael ond mae dal nifer o hen greiriau ogwmpas lle gan gynnwys hen boteli, lluniau a hen gloc mawr pydredig ond dymunol.

 

Mixed Media / Cyfryngau Cymysg

 

Framed Size: Maint Ffrâm: 53cm x 53cm

 

£420

 

 

    £420.00Price
    bottom of page