top of page
Ceridwen's Moon

Ceridwen's Moon

Katy Jones

 

Ceridwen's Moon

 

Watercolour and coloured pencil on cold pressed watercolour paper

 

‘Ceridwen’s Moon’ relates to the lunar-associated enchantress mentioned in the Mabinogion, and also to the hare that ancient Celts saw in the moon. The story goes that Ceridwen was preparing a

magical potion in her cauldron, which was accidently tasted by a village boy she had employed to stir brew. Finding he could now shapeshift and anticipating Ceridwen’s wrath, the boy transformed himself into a hare and ran away. Ceridwen pursued him in the form of a greyhound. The boy made for the lake and transformed himself into a salmon, but Ceridwen followed as an otter. The salmon become a crow, but the otter went after him as a hawk. Finally, the boy transfomed himself into a grain of wheat and Ceridwen, as a black hen swallowed him. The enchantress bore the boy in her body for

nine months and then gave birth to a baby. The baby grew up to the poet, Taliesin.

 

Framed Size: 27cm x 27cm

 

£174

 

 

Katy Jones

 

Lleuad Ceridwen

 

Dyfrlliw a phensil lliw ar bapur dyfrlliw

 

Mae 'Lleuad Ceridwen' yn ymwneud â'r gwyddon a sonnir amdani yn Llyfr Taliesin, a hefyd â'r ysgyfarnog a welodd Celtiaid hynafol yn y lleuad. Adrodd yr hanes fod Ceridwen yn berwi llysiau mewn pair, a cafodd fachgen yr oedd hi wedi ei gyflogi i droi’r gymysgedd flas ar ddamwain. O ganfod

y gallai nawr rithio ei ffurf, a gan ragweld dicter Ceridwen, trawsnewidiodd y bachgen

ei hun yn ysgyfarnog a rhedeg i ffwrdd. Aeth Ceridwen ar ei ôl ar ffurf milgi. Dihangodd y bachgen am y llyn a'i drawsnewid ei hun yn eog, ond dilynodd Ceridwen fel dyfrgi. Trodd yr eog yn frân, ond aeth y dyfrgi ar ei ôl fel hebog. Yn olaf, trodd y bachgen ei hun yn rawn o wenith, ac wedi troi yn iâr ddu llyncodd Ceridwen ef. Beichiogodd y wyddon, ac ymhen naw mis esgorodd ar blentyn. Tyfodd y baban yn fardd medrus; Taliesin.

 

Maint Ffrâm: 27cm x 27cm

 

£174

    £174.00Price
    bottom of page