Cerrig Arthur

Cerrig Arthur

Cerrig Arthur

 

Cerrig Arthur is the remains of a Bronze Age stone circle, believed to have been built in a position that would have aligned with moon rise over Craig-y-Llyn on Cader Idris. It sits by the Ardudwy Way as you descend from Bwlch-y-Rhiwgyr (travelling southwards).

 

The print shows a view of the stones looking northeast towards Diffwys, second highest of the Rhinogydd.

 

As in my other prints, beneath the ground strata of rock symbolise the layers of our past – a reminder that where we are is based on everything and everyone that came before, that our cultures are a mish-mash of other influences from the past. We’re all standing on the things that have gone before.

 

Unframed Size: 30cm x 40cm

Framed Size: 30cm x 42cm

 

Framed: £102

Unframed: £68 contact gallery

 

 

Iain Davidson

 

Cerrig Arthur

 

Olion cylch cerrig o'r Oes Efydd yw Cerrig Arthur, y credir iddo gael ei adeiladu mewn safle a fyddai wedi cyd-fynd â chodiad y lleuad dros Craig-y-Llyn ar Cader Idris. Saif ger Taith Ardudwy wrth i chi ddisgyn o Bwlch-y-Rhiwgyr (gan deithio tua'r de).

 

Mae'r print yn dangos golygfa o'r cerrig sy'n edrych i'r gogledd-ddwyrain tuag at Diffwys, yr ail uchaf o'r Rhinogydd.

 

Fel yn fy mhrintiadau eraill, mae haenau craig o dan y ddaear yn symboleiddio haenau ein gorffennol – yn ein atgoffa ein bod ni'n seiliedig ar bopeth a phawb a ddaeth o'r blaen, bod ein diwylliannau'n gymysgedd o ddylanwadau eraill o'r gorffennol. Rydyn ni i gyd yn sefyll ar y pethau sydd wedi mynd o'r blaen.

 

    £102.00Price