top of page
Church Bay / Porth Swtan

Church Bay / Porth Swtan

Iain Davidson

 

Church Bay (Porth Swtan)

 

Church Bay is an idyllic bay on the northwest coast of Anglesey. This print takes the view northward over the bay, looking towards Carmel Head, with a foreground of silhouetted coastal vegetation, rock strata, seashells and Celtic knotwork.

 

The bay’s Welsh name, Porth Swtan, is believed to refer to “sea-white” fish, or whiting, and was the name of the bay before 19th century sailors began to use the church as a landmark.

 

Reduction Linocut

 

Unframed Size: 35cm 45cm

Framed Size: 36cm x 46cm

 

Framed: £190

Unframed: £150

 

 

Porth Swtan

 

Mae ‘Porth Swtan’ yn fae delfrydol ar arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn. Mae'r print hwn yn cymryd yr olygfa tua'r gogledd dros y bae, gan edrych tuag at Trwyn y Gadair, gyda blaendir o lystyfiant arfordirol amliniol, strata creigiau, cregyn môr a chlymwaith Celtaidd.

 

Credir bod enw y bae, Porth Swtan, yn cyfeirio at bysgod “gwyn y môr”, neu gwyniaid, a dyna oedd enw’r bae cyn i forwyr y 19eg ganrif ddechrau defnyddio’r eglwys fel tirnod.

 

 

Torlun Dull Lleihau

 

Maint heb ei fframio: 35cm x 45cm

Maint Ffrâm: 36cm x 46cm

 

Wedi'i fframio: £190

Heb ei fframio: £150

 

    £190.00 Regular Price
    £171.00Sale Price
    bottom of page