top of page
Cors Y Gedol

Cors Y Gedol

Judith Harrison

 

Cors y Gedol

 

The landscape above Dyffryn Ardudwy is rich in ancient artefacts, one of the finest being the Bronze Age burial chamber Cors y Gedol. The original chamber was about 26m long and 12 m wide but little remains of the walls although many of the stones appear to lie scattered under the grass. The capstone, which rest on a few cairns is still in its original place although now partly fallen and resting on a few cairns.

 

Mae'r dirwedd uwchben Dyffryn Ardudwy yn gyfoethog o ran creiriau hynafol, un o'r goreuon yw'r Siambr gladdu oes efydd Cors y Gedol. Mae'r siambr gwreiddiol tua 26m o hyd a 12 m o led ond ychydig olion y muriau sydd ar ôl er bod llawer o'r cerrig fel pe’u bod wedi'i wasgaru o dan y borfa. Mae'r gorchuddfaen yn dal yn ei leoliad gwreiddiol, er ei fod bellach wedi disgyn yn rhannol ac yn gorwedd ar un neu ddau o’r meini yn unig.

 

Mixed Media

 

Framed Size: 43cm x 43cm

 

£300

    £300.00Price
    bottom of page