top of page
Crawia

Crawia

Julian Brasington

 

Crawia

 

Crawia’ are a form of fence common to the slate quarrying areas of North Wales. Made from waste slate (‘craw’ in Welsh), they can

be found lining village streets, dividing fields, and in the case of this print, keeping sheep safe from the sea.

 

Wood engraving

 

Edition of 40

 

Unframed Size: 19cm x 14.5cm

 

Unframed: £40

 

 

Julian Brasington

 

Crawia

 

Gall Crawia ffurfio math o ffens sy’n gyffredin i ardaloedd chwareli llechi y gogledd. Wedi’u gwneud o wastraff llechen (‘craw’

yn Gymraeg), maent I’w cael ar hyd strydoedd pentrefi, yn rhannu caeau, ac

yn achos y print hwn, yn cadw defaid yn ddiogel rhag y môr.

 

Torlun pren

 

Rhifyn 40

 

Maint heb ei fframio: 19cm x 14.5cm

 

Heb ei fframio: £40

    £40.00Price
    bottom of page