Days Gone – The Wind that Blows Over the Feet of the Corpses

Days Gone – The Wind that Blows Over the Feet of the Corpses

 

Days Gone – The Wind that Blows Over the Feet of the Corpses

 

Inspired by the old Welsh phrase / tradition of ‘Gwynt traed y meirw’, an easterly wind that was seen as a potent of either the death of a relative or as a sign of good luck, depending on which bit of folklore you believe, or where you were. It is so named as the wind comes from the east, and bodies were traditionally buried with their feet

pointing east, hence the wind blows over the feet of the corpses.

 

Dyddiau a fu – Gwynt traed y meirw

 

Wedi'i ysbrydoli gan yr hen ymadrodd Cymraeg 'Gwynt traed y meirw', gwynt dwyreiniol a oedd yn arwydd o naill ai farwolaeth neu fel arwydd o lwc dda, yn dibynnu ar ba draddodiad rydych chi'n ei gredu, neu ble'r oeddech chi. Enwir gan i'r gwynt ddod o'r dwyrain, a chyrff yn draddodiadol wedi'u claddu â'u traed yn gwynebu’r dwyrain, felly mae'r gwynt yn chwythu dros draed y meirwon.

 

Original Mixed media on giclée printed paper / Cyfryngau Cymysg Gwreiddiol ar bapur printiedig Giclée

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 65cm x 49cm

 

£375

    £375.00Price