Earth Song - Triptych /  Cerdd y Ddaear - Triawd

Earth Song - Triptych / Cerdd y Ddaear - Triawd

Earth Song - Triptych

 

Multi-layered mixed media with textile, eco-dyed reclaimed fabric, rust-dyed, slow stitched, hand embroidery and painted canvas support

 

Consists of 3 panels each made up of 3 smaller panels fixed together with copper wire.

 

Size / Maint: 70cm x 23cm per panel

 

Triptych: £855

or sold as individual panels: £345 each

 

 

Cerdd y Ddaear - Triawd

 

Cyfryngau cymysg amlhaenog gyda thecstilau, defnydd wed’i ei ailddefnyddio a’i liwio, wedi liwio â rhwd, wedi'i wnïo’n araf, brodwaith llaw, a chynfas wedi'i baentio

 

Yn cynnwys 3 panel yr un sy'n cynnwys 3 phanel llai

Wedi eu huno â gwifren gopr.

 

Size / Maint: 70cm x 23cm per panel

 

Triawd: £855

neu fel paneli unigol: £345 yr un

 

    £855.00Price