Eglwys Llangelynnin, Pilgrim’s Way / Llwybr y Pererinion

Eglwys Llangelynnin, Pilgrim’s Way / Llwybr y Pererinion

Eglwys Llangelynnin, Pilgrim’s Way / Llwybr y Pererinion

 

On the pilgrim’s way sits Llangelynin church near Conwy in the junction between two major routes heading over the Cardeddau / Saif eglwys Llangelynin ar lwybr y pererinion ger Conwy ar y gyffordd rhwng y dau brif lwybr dros y Cardeddau

 

Line and wash / Llinell a Lliw

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 35cm x 45cm

    £235.00Price