top of page
Great King Wren / Dryw Brenin Mawr

Great King Wren / Dryw Brenin Mawr

Lucas Davey

 

Great King Wren / Dryw Brenin Mawr

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

All the birds of the Earth gathered and devised a way to elect their new King, by seeing  which one of them could fly the highest. Certain of his victory, the eagle soared into the sky, flying  higher than any bird could ever hope to reach. “Look upon your King!” he cried, stretching his  mighty wings and glorying in his greatness. “Oh, is that so?” cried a small but loud voice defiantly,  and appearing out from the eagle’s feathers, a tiny wren launched itself into the skies above him…’ and thus was the little wren was named, ‘King of the Birds’, using wisdom and guile to defeat the brute strength and pride of the eagle. Perhaps it is no wonder then why our ancestors, the druids, were also known to revere the wren above all birds.

 

Ymgasglodd holl adar y ddaear a dyfeisio ffordd i ethol eu Brenin newydd, trwy weled pa un ohonyn nhw allai hedfan uchaf. Yn sicr o'i fuddugoliaeth, esgynodd yr eryr i'r awyr, gan hedfan yn uwch nag y gallai unrhyw aderyn byth obeithio ei gyrraedd. “Edrych ar dy Frenin!” efe a lefodd, gan ymestyn ei  adenydd nerthol a gogoniant yn ei fawredd. “O, ai felly y mae?” gwaeddodd llais bach ond uchel yn herfeiddiol, ac wrth ymddangos allan o blu’r eryr, lansiodd dryw bach ei hun i’r awyr uwch ei ben…’ ac felly yr enwyd y dryw bach, ‘Brenin yr Adar’, gan ddefnyddio doethineb a gochelgarwch i orchfygu’r cryfder creulon a balchder yr eryr. Efallai nad yw'n syndod felly pam mae ein hynafiaid, y derwyddon, gwyddys hefyd eu bod yn parchu'r dryw uwchlaw pob aderyn.

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 55cm x 49cm

 

£265

    £265.00Price
    bottom of page