Green Sea Turtle, Hells Mouth / Crwban Môr Gwyrdd, Porth Neigwl

Green Sea Turtle, Hells Mouth / Crwban Môr Gwyrdd, Porth Neigwl

Oil on Canvas / Olew ar Gynfas

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 28cm x 22.5cm

 

The Green Sea Turtle, usually found in more tropical seas, had sadly died in our colder waters, and was washed up at Hells Mouth – luckily a very rare occurrence. Kim reported the finding to the Cetacean Strandings Investigation Programme and it was quickly collected and whisked away to the Natural History Museum for investigation.

 

Yn anffodus roedd y Crwban Môr Gwyrdd, sy’n byw fel arfer mewn moroedd mwy trofannol, wedi marw yn ein dyfroedd oerach, ac fe'i golchwyd i’r lan ym Mhorth Neigwl– digwyddiad sydd yn ffodus yn un prin iawn. Rhoddodd Kim wybod i Raglen Ymchwilio Glaniadau Morfilod ac fe'i casglwyd yn gyflym a'i gludo i Amgueddfa Hanes Naturiol i'w harchwilio.

 

    £290.00Price