top of page
Hand of Friendship / Llaw Cyfeillgarwch

Hand of Friendship / Llaw Cyfeillgarwch

Lucas Davey

 

Hand of Friendship / Llaw Cyfeillgarwch

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

This painting captures one of those precious moments in life when the world of nature crosses that invisible divide and, for a few precious moments, enters our own. Time stands still. Past, present and future strife and worry is forgotten. A moment is created that is fleeting and yet also magical, indelible, and eternal. A reminder perhaps to cherish the little things in life and our world that are so easily overlooked.

 

Mae’r paentiad hwn yn cyfleu un o’r eiliadau gwerthfawr hynny mewn bywyd pan fydd byd natu yn croesi’r rhaniad anweledig hwnnw ac, am ychydig eiliadau gwerthfawr, yn mynd i mewn i’n bywy ni. Mae amser yn llonydd. Anghofir ymryson a phryder y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Crëi eiliad sy'n fyrhoedlog ac eto hefyd yn hudolus, annileadwy, ac yn dragwyddol. Nodyn i'ch atgoffa efallai i drysori'r pethau bach mewn bywyd a'n byd sy'n hawdd eu hanwybyddu.

 

Mounted Size:  34cm x 42cm

 

Limited edition of 200

 

£55

    £55.00Price
    bottom of page