top of page
Homeward Bound / Teg Rhedeg Tuag Adref

Homeward Bound / Teg Rhedeg Tuag Adref

Judith Harrison

 

Homeward Bound

 

The dogs accompanying the drovers had to be able  to control large numbers of cattle. Often a mix of the  sheepdog, cur, mastiff and greyhound, they were  larger, fiercer and stronger than the herding dogs used by the farmers on the fells.

 

The picture is set on the Kerry Ridgeway, a route  running from Kerry to Bishops Castle and then  onwards to London. Rumour has it that while the  drovers sold their cattle at the Smithfield and  Leadenhall markets, the dogs were sent home on their  own. They followed the same route back, stayed at  the same inns and expected the same catering service

as on the way out. Presumably this had been  prearranged and already paid for by the Drovers.

 

Behind the dogs is a wooded enclosure of old Scots  Pine called Cefn Golog. Small groups of Scots Pine are  common on old Drove route, they were planted by the  drovers on high ground to help with the navigation.

 

Teg Rhedeg Tuag Adref

 

Roedd angen i'r cŵn a oedd yn mynd gyda'r  porthmyn allu rheoli niferoedd mawr o wartheg. Yn  aml defnyddiwyd cwm a yddangosai fel cymysgedd o  gi defaid, mastiff a milgi, roedden nhw'n fwy, yn fwy  ffyrnig ac yn gryfach na'r cŵn hel a ddefnyddir gan y

ffermwyr ar y mynydd.

 

Mae'r llun wedi'i osod ar ‘Yr Hen Ffordd’, Cefnffordd Ceri, llwybr sy’n mynd o Ceri i Drefesgob ac yna  ymlaen i Lundain. Yn ôl y sôn, tra bod  y porthmyn yn gwerthu eu gwartheg yn y Smithfield a  marchnadoedd Leadenhall, anfonwyd y cŵn adref ar  ben eu hunain. Byddent yn dilyn yr un llwybr yn ôl, aros  yn yr un lletyau ac yn disgwyl yr un gwasanaeth arlwyo  fel ar y ffordd allan. Mae'n debyg bod hyn wedi'i  wedi'i drefnu ymlaen lllaw a'i dalu’n barod gan y  porthmyn.

 

Y tu ôl i'r cŵn mae clostir coediog o hen Bîn Albanaidd  o'r enw Cefn Golog. Mae grwpiau bach o Bîn Albanaidd  yn gyffredin ar hen ffyrdd y porthmyn, fe'u  plannwyd gan y porthmyn ar dir uchel i helpu gyda  dilyn y ffordd.

 

Mixed Media / Cyfryngau Cymysg

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 53cm x 53cm

 

£420

 

 

 

    £420.00Price
    bottom of page