In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats

In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats

In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats

 

Though their best days may be behind them, the aristocrats sit proudly and survey their lands, indifferent to all who would look at them harshly. A fading symbol of other days and questionable morals, the foibles and pleasures of the aristocrats

are not for normal people. Until they finally be toppled, their gaze remains on us.

 

Yn Annwn, Mae Popeth yn Iawn – Yr Aristocratiaid

 

Er y gall eu dyddiau gorau fod o’u hôl, mae'r aristocratiaid yn eistedd yn falch ac yn arolygu eu tiroedd, yn hidio dim am neb a fyddai'n edrych arnynt yn hallt. Symbol sy’n pylu o ddyddiau gwahanol o foesau amheus, a phleserau'r aristocratiaid, nad ydynt ar gael i’r werin. Nes eu cwympo, gorwedd eu golwg arnom.

    £375.00Price