top of page
In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats /  Yn Annwn, Mae Popeth yn Iawn –

In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats / Yn Annwn, Mae Popeth yn Iawn –

David W.J. LLoyd

 

In Annwn, Everything is Fine – The Aristocrats

 

Though their best days may be behind them, the aristocrats sit proudly and survey their lands, indifferent to all who would look at them harshly.  A fading symbol of other days and questionable  morals, the foibles and pleasures of the aristocrats are not for normal people. Until they finally be toppled, their gaze remains on us.

 

Original Mixed media on giclée printed paper

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 65cm x 49cm

 

 

Yn Annwn, Mae Popeth yn Iawn – Yr Aristocratiaid

 

Er y gall eu dyddiau gorau fod o’u hôl, mae'r aristocratiaid yn eistedd yn falch ac yn arolygu eu  tiroedd, yn hidio dim am neb a fyddai'n edrych arnynt  yn hallt. Symbol sy’n pylu o ddyddiau gwahanol o foesau amheus, a phleserau'r aristocratiaid, nad ydynt ar

gael i’r werin. Nes eu cwympo, gorwedd eu golwg arnom.

 

Cyfryngau Cymysg Gwreiddiol ar bapur printiedig  Giclée

 

Maint Ffrâm: 65cm x 49cm

 

£375

    £375.00Price
    bottom of page