Llanbedr spiral studs oxidised

Llanbedr spiral studs oxidised

Llanbedr spiral studs oxidised / stydiau troellog Llanbedr wedi'u ocsideiddio

 

The Llanbedr Spiral Stone Jewellery Collection

 

The Llanbedr Spiral stone was found on the hillside above Llanbedr and the exact location has been lostin time. It now sits within St Peter’s Church, partial

stone decorated with a 10 ring spiral and two cupmarks and dates to 3000 – 2300 BC. Carol recordedthe stone and co-authored a paper and has now identified a series of carvings below the known spiral.

 

Casgliad Gemwaith Carreg Droell Llanbedr

 

Cafwyd hyd i’r garreg yma ar ochr y bryn uwchben Llanbedr ac mae'r union leoliad wedi'i golli ymhen amser. Mae bellach yn eistedd o fewn Eglwys Pedr Sant, yn rhannol garreg wedi'i haddurno â throell 10 cylch a dau farc cwpan a dyddir yn 3000 – 2300 CC. Mae Carol wedi'i recordio y garreg a chyd-ysgrifennu papur ac mae bellach wedi nodi cyfres o gerfiadau islaw'r troelliadau hysbys.

    £39.00Price