top of page
Pelles

Pelles

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

‘Pelles’, also known as ‘The Fisher King’, was the last of what were known as the Grail Kings, kings  sworn to defend the Holy Grail and the sacred Divine Feminine. Here we see an ornate sword plunged into the unfathomable mystery of a pool, a pool perhaps both representing that mythical otherworld, ‘Annwfn’ and the remote depths of our subconscious mind? A bright kingfisher is perched on the sword’s golden hilt at the edge of the pool, in its mouth the rich rewards for diving into those elusive and mysterious waters.

 

‘Pelles’, a adnabyddir hefyd fel ‘Y Brenin Bysgotwr’, yn y traddodiad Ffrengig oedd yr olaf o'r hyn a elwid yn Frenhinoedd Greal, brenhinoedd a oedd wedi tyngu llw i amddiffyn y Greal Sanctaidd a'r Fenywaidd Ddwyfol sanctaidd. Yma fe welwn gleddyf addurnedig yn ymwthio i ddirgelwch pwll o ddŵr, pwll sydd efallai’n cynrychioli’r arallfyd chwedlonol hwnnw, ‘Annwfn’, a dyfnderoedd anghysbell ein hisymwybod? Mae glas y dorlan lachar yn gorwedd ar garn aur y cleddyf, yn ei geg mae’r gwobrau cyfoethog am blymio i'r dyfroedd anghaffaeladwy a dirgel hynny.

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 58cm x 47cm

 

£265

    £265.00Price
    bottom of page