top of page
Sun Bee / Gwenynen Haul

Sun Bee / Gwenynen Haul

Lucas Davey

 

Sun Bee / Gwenynen Haul

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

Painted during a severe bout of cold and wintry Welsh weather, the ‘Sun Bee’ was created as a defiant answer to the seasonal gloom that can afflict so many during those long, dark winter months. Vibrant with colour and energy, the ‘Sun Bee’ explores the remarkable and intimate relationship the bee has with the flower, not just as a source of nectar, but as a vessel to gather the sun’s energy. Indeed, are those petals on the sunflower or are they bursts and flares of the sun’s energy? Perhaps they are both.

 

Wedi’i phaentio yn ystod pwl difrifol o dywydd oer a gaeafol Cymreig, crëwyd y ‘Wenynen Haul’ fel ateb herfeiddiol i’r tywyllwch tymhorol sy’n gallu cystuddio cymaint yn ystod misoedd hir, tywyll y gaeaf. Bywiog gyda lliw ac egni, mae’r ‘Wenynen Haul’ yn archwilio’r berthynas hynod ac agos-atoch sydd gan y wenynen gyda'r blodyn, nid yn unig fel ffynhonnell neithdar, ond fel llestr i gasglu egni'r haul. Yn wir, ai petalau sydd ar y blodyn haul ynteu fflachiadau egni’r haul ei hun? Efallai eu bod ill dau.

 

Mounted Size: 43cm x 45cm

 

Limited Edition of 200

 

£65

    £65.00Price
    bottom of page