Tangled up in Blue / Cwlwm Glas

Tangled up in Blue / Cwlwm Glas

Oil on Canvas / Olew ar Gynfas

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 74.5cm x 44.5cm

 

 

These were the results of walks along the sands at Hells Mouth (Lleyn Peninsula), which unfortunately always yields a huge variety of plastic stranded from many different sources, as well as the strange and wonderful remains of marine life which get tossed up by the waves. The most frightening thing was the huge amount of tiny plastic nodules which are washed up and mixed with the sand, which are now a well known source of problems to all marine life.

 

 

Dyma ganlyniad teithiau cerdded ar hyd traeth Porth Neigwl (Llŷn), sydd yn anffodus bob

amser yn dangos amrywiaeth enfawr o blastig o lawer o wahanol ffynonellau wedi'i adael, yn

ogystal ag olion godidog a rhyfeddol bywyd morol sy'n cael eu gadael gan y tonnau. Y peth mwyaf

brawychus oedd y nifer enfawr o nodau plastig bychainsy'n cael eu gadael ymysg y tywod, sydd bellach yn ffynhonnell adnabyddus o broblemau i bob math o fywyd morol.

 

    £1,300.00Price