top of page
The Conditions of a Solitary Bird are Five / Mae Pump Priodwedd gan Aderyn Unig

The Conditions of a Solitary Bird are Five / Mae Pump Priodwedd gan Aderyn Unig

Roman Nedopaka

 

The Conditions of a Solitary Bird are Five

 

The conditions of a solitary bird are five:

The first, that it flies to the highest point;

The second, that it does not suffer for

company, not even of its own kind;

The third, that it aims its beak to the skies;

The fourth, that it does not have a definite

color; The fifth, that it sings very softly.

 

Inspired by the words of San Juan de la Cruz

in his ‘Sayings of Light and Love’

 

Oil on Canvas

 

Size: 120cm x 55cm

 

 

Roman Nedopaka

 

Mae Pump Priodwedd gan Aderyn Unig

 

Pump priowedd sydd i aderyn unig:

Y cyntaf, ei fod yn hedfan i'r fan uchaf;

Yr ail, nad oes eisiau arno am gwmni, nid hyd yn oed o'i fath ei hun;

Y trydydd, yr anela ei big tua’r wybren ;

Yn bedwerydd, nad oes ganddo bendant

liw; Y pumed, ei fod yn fwyn iawn ei gân.

 

Wedi'i ysbrydoli gan eiriau San Juan de la Cruz

yn ei ‘Dichos de Luz y Amor’ (- Dywediadau Goleuni a Chariad)

 

Olew ar Gynfas

 

Maint: 120cm x 55cm

 

£1300

 

    £1,300.00Price
    bottom of page