top of page
The Flower Maiden / Y Forwyn Flodau

The Flower Maiden / Y Forwyn Flodau

Lucas Davey

 

The Flower Maiden / Y Forwyn Flodau

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

There have been many depictions of this beautiful mythological character and Welsh goddess, said to have been created by arcane means by the magicians Math and Gwydion from the flowers of oak, broom and meadowsweet; three ingredients once cherished by and sacred to our ancestors, the druids. Yet, here we see Blodeuwedd not in her usual guise, surrounded by life and the verdant colours of Spring, but in Autumn surrounded by fallen leaves as she serenely returns to sleep in preparation for winter.

 

Bu llawer o ddarluniau o'r cymeriad chwedlonol hardd hon, y dywedir iddi gael ei chreu trwy ddulliau anhysbys gan y gwŷr hysbys Math a Gwydion o flodau'r dderwen, banadl ac erwain; tri chynhwysyn a oedd unwaith yn annwyl gan ac yn gysegredig i'n hynafiaid, y derwyddon. Eto i gyd, yma ni welwn Blodeuwedd yn ei gwedd arferol, wedi’i hamgylchynu gan fywyd a lliwiau gwyrddlas y Gwanwyn, ond yn yr Hydref wedi’i hamgylchynu gan ddail syrthiedig wrth iddi ddychwelyd yn dawel i gysgu i baratoi ar gyfer y gaeaf.

 

Mount Size: 36cm x 40cm

 

Limited edition of 200

 

£55

 

    £55.00Price
    bottom of page