top of page
The Last Wolf / Y Blaidd Olaf

The Last Wolf / Y Blaidd Olaf

Lucas Davey

 

The Last Wolf / Y Blaidd Olaf

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

This painting was the result of a pilgrimage into the heart of the Welsh forest, ‘Coed y Bleiddiau’

(Forest of the Wolves), where it was said the last wolf was slain in this hemisphere. With their tragic and senseless eradication it was said the vibrant colours of the mountains turned grey and the diversity and life they once supported faded and died as the circle of life was broken. This painting depicts not just the incredible presence and beauty of the wolf, but also that tragic moment when the last wolf realized she was all alone in this world. Wolves are devoted family and pack animals and remain loyal to their mate for the duration of their lives. This painting is an honour to the memory of these beautiful creatures, with the hope that one day we will find a place for them once again in our landscapes.

 

Canlyniad pererindod i galon y goedwig Gymreig, ‘Coed y Bleiddiau’ oedd y darlun hwn, lle y dywedir y lladdwyd y blaidd olaf yn yr hemisffer hwn. Gyda'u difodiant disynnwyr dywedwyd fod lliwiau bywiog y mynyddoedd yn troi'n llwyd a'r amrywiaeth a'r bywyd a gynhalient unwaith yn pylu a marw wrth i gylch bywyd dorri. Mae'r paentiad hwn yn darlunio nid yn unig bresenoldeb a harddwch anhygoel y blaidd, ond hefyd y foment drasig honno pan sylweddolodd y blaidd olaf ein bod i gyd ar ei phen ei hun yn y byd hwn. Mae bleiddiaid yn deulu ymroddedig ac yn anifeiliaid cnudol ac yn aros yn deyrngar i'w cymar trwy gydol eu hoes. Mae’r paentiad hwn yn anrhydeddu cof y creaduriaid hardd hyn, gyda’r gobaith y byddwn yn dod o hyd i le iddynt unwaith eto yn ein tirweddau ryw ddydd.

 

Mounted Size: 55cm x 44cm

 

Limited edition of 75

 

£180

    £180.00Price
    bottom of page