The Road to Annwn – Gatekeepers

The Road to Annwn – Gatekeepers

The Road to Annwn – Gatekeepers

 

The road to Annwn winds its way through hidden valleys and lost vales. There is only one thing you need to remember; the Gatekeepers will not let you pass if you you can’t sing the old songs or tell tales of bewilderment. Pass them through, and the

kingdom of Annwn and its many pleasures await.

 

Y Ffordd i Annwn – Ceidwaid y porth

 

Mae'r ffordd i Annwn yn ymlwybro drwy gymoedd cudd a dyffrynnau coll. Dim ond un

peth sydd angen ei gofio; ni fydd y Porthgeidwaid yn eich gadael i mewn os na allwch ganu'r hen ganeuon neu ddweud hanesion cyfareddol. Os cewch fynd i mewn mae Annwn a'i bleserau dirifedi yn aros.

 

    £375.00Price