top of page
The Salmon of Llyn Llyw / Eog Llyn Llyw

The Salmon of Llyn Llyw / Eog Llyn Llyw

Judith Harrison

 

The Salmon of Llyn Llyw / Eog Llyn Llyw

 

Mixed Media / Cyfryngau Cymysg

 

It is written in the Mabinogion that Cai and Bedwyr rode on the shoulders of the mighty old salmon of Llyn Llyw. Their quest was to  find Mabon, son of Modron and rescue him, which they achieved with the help of King Arthur.

 

 

Adroddir yn Llyfr Coch Hergest, fel rhan o hanes Culhwch ac Olwen, am Gai a Bedwyr yn cael eu cludo ar ysgwyddau hen eog nerthol Llyn Llyw. Eu gorchest oedd rhyddhau Mabon fab Modron, tra’r oedd y Brenin Arthur yn cyrchu Caerloyw.

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 39cm x 23cm

 

£175

 

    £175.00Price
    bottom of page