top of page
The Tortoise and the Hare / Y Crwban a'r Ysgyfarnog

The Tortoise and the Hare / Y Crwban a'r Ysgyfarnog

Judith Harrison

 

The Tortoise and the Hare

 

This picture is based on Aesops well known fable in which the arrogant and swift Hare is challenged to a race by the sensible but slow Tortoise. During the race the confident Hare takes a nap and is overtaken and beaten by the Tortoise. The moral is that you will be more successful if you take your time and look at the beauty around you rather than rushing through life. Although maybe, sometimes we all need that rush of mindless enthusiasm even if it leads to nothing.

 

Y Crwban a'r Ysgyfarnog

 

Mae'r llun hwn yn seiliedig ar aesops hysbysfwrdd adnabyddus lle mae'r ysgyfarnog drahaus a Swift yn cael ei herio i ras gan y crwban synhwyrol ond araf. Yn ystod y ras mae'r ysgyfarnog hyder yn cymryd nap ac yn cael ei goddiweddyd a'i guro gan y crwban. Y moesol yw y byddwch yn fwy llwyddiannus os ydych chi'n cymryd eich amser ac yn edrych ar yr harddwch o'ch cwmpas yn hytrach na rhuthro trwy fywyd. Er efallai, weithiau mae arnom i gyd angen rhuthro o frwdfrydedd di-feddwl hyd yn oed os yw'n arwain at ddim.

 

Mixed Media / Cyfryngau Cymysg

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 52cm x 52cm

 

£450

    £450.00Price
    bottom of page