SOLD - Through the Wood / Trwy'r Coed

SOLD - Through the Wood / Trwy'r Coed

Through the Wood

 

In the distance is Rhiannon, the horse goddess of Wales who features in the Mabinogion. She travels through the mist on an ancient trail, leading and

protecting a small group of travellers. Ahead of them fly her three mystical birds.

 

Mixed Media

 

Framed Size: 43 cm x 43cm

 

Trwy'r Coed

 

Yn y pellter mae Rhiannon, duwies y ceffylau sy'n ymddangos yn y Mabinogion. Mae hi'n teithio drwy'r niwl ar lwybr hynafol, gan arwain a amddiffyn grŵp bach o deithwyr. O’i blaen hed ei thri aderyn mydryddol.

 

Cyfryngau Cymysg

 

Maint Ffrâm: 43 cm x 43cm

 

    £300.00Price