top of page
Tin Can

Tin Can

Lucas Davey

 

Tin Can

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

Often described as my ‘Banksy’, ‘Tin Can’ is a lighthearted painting that represents the burdens and responsibilities many of us parents and adults accumulate and perhaps needlessly carry over our adult lives, whilst illustrating the alchemical role and ability children (including our inner child) have in causing us to reflect, remember and cast off our burdensome armour and so restoring us to our carefree, happy and true selves.

 

Yn cael ei ddisgrifio’n aml fel fy ‘Banksy’, mae ‘Tin Can’ yn baentiad ysgafn sy’n cynrychioli’r beichiau a’r cyfrifoldebau y mae llawer ohonom ni, rhieni ac oedolion yn eu cronni ac efallai’n cario drwy ein bywydau fel oedolion yn ddiangen, tra’n dangos rôl alcemegol a gallu plant (gan gynnwys ein plant mewnol) wedi peri inni fyfyrio, cofio a thaflu ein harfwisg feichus i ffwrdd ac felly ein hadfer i'n hanfod hapus a diofal.

 

Mounted Size: 38cm x 36cm

 

Limited edition of 200

 

£55

    £55.00Price
    bottom of page