Tiny Spiral Pendant / Crogdlws Troellog Bach

Tiny Spiral Pendant / Crogdlws Troellog Bach

Barclodiad y Gawres Spiral Jewellery Collection

 

Inspired following a recording session at Barclodiad y Gawres, Anglessey. Carol spent over 180 hours crawling round in the dark tracing the prehistoric carved stones within the chamber. She returned to the studio and could only see spirals…..this is the

result. Spirals are thought to be representational of journeys, whether that represents a physical journey through a landscape or our journey through life is undecided.

 

Casgliad Gemwaith Troelliadau Barclodiad y Gawres

 

Ysbrydolwyd yn dilyn sesiwn recordio ym Marclodiad y Gawres, Ynys Môn. Treuliodd Carol dros 180 awr yn cropian yn y tywyllwch yn olrhain y cerrig hynafol cerfiedig o fewn y siambr. Dychwelodd i’r stiwdio a dim ond y troellidau y gwelai.....dyma'r canlyniad. Credir bod troell yn cynrychioli teithiau, p'un a yw hynny'n cynrychioli

taith gorfforol drwy dirwedd neu ein taith drwy fywyd.

    £37.00Price