Turpeg Mynydd II

Turpeg Mynydd II

Turpeg Mynydd II

 

The old turnpike cottage sits alone set high on Mynydd Hiraethog / Mae'r hen fwthyn tyrpeg yn sefyll ar ei ben ei hun yn uchel ar lethrau y Mynydd Hiraethog

 

Line and Wash / Llinell a Lliw

 

Framed Size / Maint Ffrâm: 25cm x 25cm

 

    £135.00Price