top of page
Twrch

Twrch

Lucas Davey

 

Twrch

 

Acrylic on Canvas Board / Acrylig ar Fwrdd Cynfas

 

The name ‘Twrch’ in Welsh hints at the enchanted boar associated with the great love story of Culhwch and Olwen, the ‘Twrch Trwyth’, and yet the boar of this painting, far from appearing to  us as the typically frightening and monstrous creature of the hunt so commonly associated with such ancient tales, evokes a more tender reminder of how caring and protective these wild creatures are of their families and young. To the natural world, the boar, far from being monstrous and destructive, are creatures very much associated with the health and regeneration of the soil and the landscape they inhabit. Without their diligent digging and turning over of tough turf and compacted soil, and their spreading of acorn enriched manures, woodlands and hillsides quickly become choked with weeds, brackens and brambles, a problem we can very much see in locations where they are absent to this day.

 

Awgryma’r enw ‘Twrch’ y baedd hudolus sy’n gysylltiedig â stori garu epig Culhwch ac Olwen, y  ‘Twrch Trwyth’; ac eto nid yw’r baedd yn y darlun yn ymddangos fel y creadur gwrthun a brawychus y sonnir amdano mewn helfeydd chwedlau hynafol. Mae'r paentiad hwn yn atgof mwy tyner o ba mor ofalgar ac amddiffynnol yw'r creaduriaid gwyllt hyn o'u teuluoedd a'u rhai ifanc. I'r byd naturiol, mae'r baedd, ymhell o fod yn wrthun a dinistriol, yn greadur sy'n gysylltiedig ag iechyd ac adfywiad y pridd a'r dirwedd y maent yn byw ynddi. Heb eu tyrchu diwyd a throi y dywarchen galed a phridd cywasgedig, a’u lledaeniad o dail wedi’i gyfoethogi â mes, mae coetiroedd a llethrau’n cael eu tagu’n gyflym gan chwyn, rhedyn a mieri, problem y gallwn ei gweld yn amlwg mewn lleoliadau lle nad ydynt yn bellach yn bresennol.

 

Mounted Size: 43cm x 36cm

 

Limited edition of 200

 

£55

    £55.00Price
    bottom of page