Walk #24 Cleavers, Dandelion and Nettle: Spring Allies

Walk #24 Cleavers, Dandelion and Nettle: Spring Allies

Ink on Paper / Inc ar bapur

 

Framed Size / Maint ffram: 52.5cm x 42cm

 

Walk #24 Cleavers, Dandelion and Nettle: Spring Allies

 

These three herbs are some of the first edible shoots, emerging in early Spring just as we need the minerals and vitamins they offer. Cleavers helps clean the lymphatic system and strengthen our immune systems. Like Dandelion it is also a diuretic and, with Nettle, is a wonderful Spring detox and tonic, supporting the body as we transition from the winter months into the vitality of Spring. A sprig of the top leaves of Nettle, the fresh leaves of Dandelion and the whole upper parts of Cleavers placed in a cup and infused in hot water make a wonderful cleansing tea.

 

 

Taith #24 Gwlydd y perthi, Dant y Ilew a Danadl (dail) poethion: Cynghreiraid y gwanwyn

 

Mae'r perlysiau yma yn rhai o'r egin bwytadwy cyntaf i ddod i'r amlwg yn gynnar yn y Gwanwyn, yn union fel y mae arnom angen y mwynau a'r fitaminau y maent yn eu cynnig. Mae Gwlydd y perthi yn helpu i lanhau'r system lymffatig a chryfhau ein system imiwnedd. Fel Dant y Llew mae hefyd yn ddiwretig. Ynghyd â Danadl poethion mae'n wych am ddadwenwyno ac yn donic Gwanwyn hyfryd gan gefnogi'r corff wrth i ni drosglwyddo o fisoedd y gaeaf i fywiogrwydd y Gwanwyn. Mae sbrigyn o ddail uchaf danadl poethion, dail ffres Dant y Llew a rhannau uchaf cyfan Gwlydd y perthi wedi'u rhoi mewn cwpan ac wedi'u trwytho mewn dŵr poeth yn gwneud te glanhau hyfryd.

 

  £125.00Price
   
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

  ©2021 by Oriel Ty Meirion.