Walk #26 Chamomile, Rosemary and Marigold: Herbs of the Sun

Walk #26 Chamomile, Rosemary and Marigold: Herbs of the Sun

Ink on Paper / Inc ar bapur

 

Framed Size / Maint ffram: 52.5cm x 42cm

 

Walk #26 Chamomile, Rosemary and Marigold: Herbs of the Sun

Flowering through the summer months, Chamomile,  Rosemary and Marigold are considered herbs of the Sun, supporting our vital spirit. In the language of flowers, Chamomile represents patience in adversity. It’s soothing properties make it a wonderful all round remedy for both the nervous and digestive systems. Marigold is said to comfort the heart and spirit and Rosemary to help improve memory and stimulate the circulation of blood. All three represent the life-giving warmth of the sun. The faces of Chamomile and Marigold open as the light increases during the day, and the aromatic oils of Rosemary are drawn out by the heat of the sun, calling us to look, touch and smell the beauty they offer.

 

Taith #26 Chamomile, Rhosmari a Melyn Mair: Perlysiau’r Haul

 

 

Yn blodeuo trwy fisoedd yr haf, mae Chamomile, Rhosmari a Blodyn Mair yn cael eu hystyried yn berlysiau'r Haul, gan gefnogi ein hysbryd hanfodol. Yn iaith blodau, mae Chamomile yn cynrychioli amynedd mewn adfyd. Mae ei briodweddau lleddfol yn ei gwneud yn feddyginiaeth wych ar gyfer y systemau nerfol a threuliad. Dywedir bod Melyn Mair yn cysuro'r galon a'r ysbryd a Rhosmari yn helpu i wella'r cof ac ysgogi cylchrediad y gwaed. Mae'r tri yn cynrychioli cynhesrwydd yr haul sy'n rhoi bywyd. Mae wynebau Chamomile a Blodyn Mair yn agor wrth i'r golau gynyddu yn ystod y dydd, ac mae olewau aromatig Rhosmari yn cael eu tynnu allan gan wres yr haul gan fynnu i ni aros, edrych, cyffwrdd ac arogli'r harddwch mae nhw i gyd yn ei gynnig.

 

  £125.00Price
   
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

  ©2021 by Oriel Ty Meirion.