Walk #27 Bramble, Elderberry and Rosehip: Immunity community

Walk #27 Bramble, Elderberry and Rosehip: Immunity community

Ink on Paper / Inc ar bapur

 

Framed Size / Maint ffram: 52.5cm x 42cm

 

Walk #27 Bramble, Elderberry and Rosehip: Immunity community

 

Delicious Bramble, or Blackberry, is very familiar from time spent foraging during autumn walks. The berries of Elder hang like shining jewels, and once prepared, help to reduce the length and severity of coughs, colds and ‘flu. The black colour of both Bramble and Elderberry is caused by the chemical Anthrocyanin, an antioxidant. The bright red rosehips of wild Dog Rose, full of Vitamin C, catch our eye as they twine through this hedgerow community. Common sightings in late Summer and Autumn hedgerows, Bramble, Elderberry and Rosehip offer a wild bounty and wonderful support for our immune system.

 

Taith #27 Pren Mwyar Duon, Ysgawen a Rhosyn Cwn gwyllt: Cymuned imiwnedd

 

Mae'r pren mwyar blasus yn gyfarwydd iawn yn ystod y cyfnod a dreulir yn chwilota yn ystod teithiau cerdded yr hydref. Mae aeron yr ysgawen yn hongian fel tlysau disglair, ac ar ôl eu paratoi, maent yn helpu i leihau hyd a difrifoldeb peswch, annwyd a ‘ffliw’. Mae lliw du'r mwyar a'r Ysgawen yn cael ei achosi gan y cemegyn Anthrocyani sy'n wrthocsidydd. Mae codlysiau coch llachar Rhosyn Cŵn gwyllt, sy'n llawn Fitamin C yn dal ein llygad wrth iddyn nhw droelli trwy'r wrychoedd. Mae Mwyar, Ysgawen a Rhosyn Cwn Gwyllt  yn olygfa  gyffredin yn y gwrychoedd ddiwedd yr haf a'r hydref gan  gynnig  trysorfa wyllt a chefnogaeth fendigedig i'n systemau imiwnedd.

 

 

  £125.00Price
   
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

  ©2021 by Oriel Ty Meirion.