Walk / Taith #22 Primrose / Briallu / Primula vulgaris

Walk / Taith #22 Primrose / Briallu / Primula vulgaris

Kim Sweet - Walk #22

Beautiful Primrose is one of the first flowers of Spring, uplifting our spirits and signalling new life and warmer days ahead.

 

It’s name derives from Prima rosa, meaning first flower, and Primula a shortening of the medieval name primula veris for the Cowslip, meaning ‘firstling of Spring’, a diminutive of Primus. Vulgaris means common, and reflects it’s presence in hedgerows, banks, grassland, churchyards and gardens.

 

The scent of Primrose is unexpected. Kneel and gently place your nose close to the flowers, then breathe deeply to discover it’s calming and uplifting qualities. Primrose benefits the nervous system as a relaxing sedative. A cup of tea made from a few Primrose flowers and boiling water, infused for about 5 minutes, helps relieve coughs, anxiety and insomnia. You can also add the flowers and young leaves to spring salads - a perfect way to remove any winter melancholia.

 

 

Kim Sweet – Taith #22

Mae’r Briallu hardd yn un o flodau cyntaf y Gwanwyn, yn codi ein hysbryd ac yn arwydd o fywyd newydd a bod dyddiau cynhesach o'n blaenau.

 

Mae ei enw yn deillio o ‘Prima rosa’, sy’n golygu blodyn cyntaf, a Primula sef byrhhad o’r enw canoloesol ‘primula veris’ ar gyfer briallu, sy’n golygu ‘cyntaf o'r gwanwyn’, sef lleihad o Primus. Mae Vulgaris yn golygu cyffredin, ac mae'n adlewyrchu ei bresenoldeb aml mewn gwrychoedd, glannau, glaswelltir, mynwentydd a gerddi.

 

Mae arogl Briallu yn annisgwyl. Plygwch a gosod eich trwyn yn ysgafn yn agos at y blodau, yna anadlu'n ddwfn i ddarganfod ei rinweddau i dawelu a dyrchu'r synhwyrau. Mae briallu o fudd i'r system nerfol fel tawelydd ymlaciol. Mae paned o de o flodau Briallu a dŵr berwedig sydd wedi'i drwytho am oddeutu 5 munud yn helpu i leddfu peswch, pryder ac anhunedd. Gallwch hefyd ychwanegu'r blodau a'r dail ifanc at saladau gwanwyn - ffordd berffaith o gael gwared ar unrhyw iselder yn dilyn y gaeaf.

  £95.00Price
   
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

  ©2021 by Oriel Ty Meirion.