Walk / Taith #25 Dandelion / Dany y Llew / Taraxacum officinale

Walk / Taith #25 Dandelion / Dany y Llew / Taraxacum officinale

Ink on Paper / Inc ar bapur

 

Framed Size / Maint ffram: 52.5cm x 42cm

 

 

Dandelion is a world traveller, believed to have originated in Asia.

 

It’s name, Dandelion, is thought to refer to the leaf edge, in French, “dent de lion”, the tooth of a lion. Similarly, in

Welsh it is called dant y llew, lion’s tooth. One of the many, poetic, names the Chinese call it is ‘yellow-flowered

earth-nail’.

 

There is reference to its medicinal use in the works of the Arabic physicians of the 10th and 11th centuries and in the early Welsh medical texts, produced by the Physicians of Myddfai, of the 13th century.

 

Taraxacum is derived from a very ancient name traceable through Latin and Arabic to Persian talkh chakok, meaning bitter herb. Officinale means sold in shops, and is applied to plants with medicinal properties.

 

The whole plant embodies the passage of time, from the flowers, which open and close daily with the sun, to the lunar, air borne, seed heads. It offers us year-round medicine, culinary nourishment and beauty.

 

 

Mae Dant y Llew yn deithiwr byd, a chredir iddo darddu yn Asia.

 

Credir bod ei enw, Dant y llew, yn cyfeirio at ymyl y ddeilen, yn Ffrangeg, “dent de lion”. Yn yr un modd yn Gymraeg fe’i gelwir yn dant y llew. Un o’r nifer o enwau barddonol mae'r Tsieineaid yn ei alw yw ‘hoelen ddaear blodeuog felen’.

 

Cyfeirir at ei ddefnydd meddyginiaethol yng ngweithiau meddygon Arabeg y 10fed a'r 11eg ganrif ac yn nhestunau meddygol cynnar Cymru a gynhyrchwyd gan Feddygon Myddfai, o'r 13eg ganrif.

Mae Taraxacum yn deillio o enw hynafol iawn y gellir ei olrhain trwy Ladin ac Arabeg i chakok talkh yn iaith Persia, sy'n golygu perlysiau chwerw. Ystyr Officinale yw deunydd sy'n cael ei werthu mewn siopau, ac fe'i cymhwysir i blanhigion sydd â nodweddion meddyginiaethol.

 

Mae'r planhigyn cyfan yn ymgorffori treigl amser, o'r blodau sy'n agor ac yn cau bob dydd gyda'r haul, i'r hadau pennau lleuad a gludir yn yr awyr. Mae'n cynnig meddyginiaeth trwy gydol y flwyddyn, ac yn faeth ar gyfer coginio a harddwch.

  £125.00Price
   
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

  ©2021 by Oriel Ty Meirion.