Watson Class Lifeboat / Bad achub Dosbarth Watson

Watson Class Lifeboat / Bad achub Dosbarth Watson

Iain Davidson

 

Multi block / reduction linocut - Unframed with Mount: 46cm x 36cm

 

Torlun leino aml-floc / lleihau - Heb ei fframio, gyda mownt: 46cm x 36cm

 

 

The print was inspired by the former R.N.L.B. Elisabeth Rippon, a Watson Class lifeboat who now

sits on Barmouth beach, opposite the Bath House. She was originally built by J. Samuel White at Cowes on the Isle of White and served between 1948 and 1975 at St. Helier in the Channel Islands. In this time she carried out 141 services, rescuing a total of 6 craft and 66 people. She served in the reserve fleet for two years until being sold in 1977. After being immortalised on a Royal Mail 12p stamp commemorating Jersey lifeboats in the 1980s she is now a well-known Barmouth landmark.

 

This print is a linocut that uses 3 blocks to create the background and wave patterns and then the

reduction method - hand cutting detail before printing each layer of colour. This process leaves the block essentially destroyed once the print run is complete and means these are limited to an edition of only 12 prints, each of which is unique and cannot be reproduced.

 

Ysbrydolwyd y print gan y cyn R.N.L.B. Elisabeth Rippon, bad achub Dosbarth Watson sydd bellach yn gorwedd ar draeth Abermaw, gyferbyn â'r baddondy. Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol gan J. Samuel White yn Cowes ar Ynys Wyth a gwasanaethodd rhwng 1948 a 1975 yn St. Helier yn Ynysoedd y Sianel. Yn yr amser hwn atebodd 141 o alwadau, gan achub cyfanswm o 6 o fadau a 66 o bobl. Gwasanaethodd yn y fflyd wrth gefn am ddwy flynedd nes iddi gael ei gwerthu ym 1977. Ar ôl cael ei hanfarwoli ar stamp 12c y Post Brenhinol yn coffáu badau achub Jersey yn yr 1980au mae hi bellach yn nodwedd adnabyddus yn Abermaw.

 

Mae'r print hwn yn dorlun sy'n defnyddio 3 bloc i greu'r cefndir a'r patrymau tonnau ac yna'r dull lleihau - gan dorri manylion â llaw cyn argraffu pob haen o liw. Mae'r broses hon yn gadael y bloc wedi'i ddinistrio unwaith y bydd y rhediad argraffu wedi'i gwblhau, ac yn golygu bod y rhain wedi'u cyfyngu i ddim ond 12 print, pob un yn unigryw ac na ellir eu hailgreu.

    £90.00Price