top of page
Pont Scethin

Pont Scethin

Iain Davidson

 

Pont Scethin

 

Above Dyffryn, the Ardudwy Way crosses

Pont Scethin – a 12th century bridge built on

the old London to Harlech road, which follows

a much older route, still indicated by old marker stones in the boggy ground of the Ysgethin valley. The print shows a view of the bridge, looking upstream into the foothills of the Rhinogydd.

 

Reduction Linocut

 

Unframed Size: 30cm x 40cm

Framed Size: 30cm x 42cm

 

Framed: £110 - sold

Unframed: £75

 

 

Pont Sgethin

 

Uwchben Dyffryn Ardudwy, mae Taith

Ardudwy yn croesi Pont Scethin - pont o'r

12fed ganrif a adeiladwyd ar yr hen ffordd rhwng Llundain a Harlech, sy'n dilyn llwybr llawer hŷn, a ddangosir o hyd gan hen gerrig

ar dir corsiog dyffryn Ysgethin. Mae'r print yn dangos golygfa o'r bont, yn edrych i fyny'r afon tuag at odre'r Rhinogydd.

 

Torlun Dull Lleihau

 

Maint heb ei fframio: 30cm x 40cm

Maint Ffrâm: 30cm x 42cm

 

Heb ei fframio: £75

    £75.00 Regular Price
    £67.50Sale Price
    bottom of page