Pont Scethin - unframed

Pont Scethin - unframed

Iain Davidson

 

Pont Scethin

 

Above Dyffryn, the Ardudwy Way crosses Pont Scethin – a 12th century bridge built on the old London to Harlech road, which follows a much older route, still indicated by old marker stones in the boggy ground of the Ysgethin valley.

 

The print shows a view of the bridge, lookingupstream into the foothills of the Rhinogydd.

 

As in my other prints, beneath the ground strata of rock symbolise the layers of our past – a reminder that where we are is based on everything and everyone that came before, that our cultures are a mish-mash of other influences from the past. We’re all standing on the things that have gone before.

 

Reduction Linocut

 

Unframed Size: 30cm x 40cm

Framed Size: 30cm x 42cm

 

Framed: SOLD

Unframed: £68

 

 

Uwchben Dyffryn Ardudwy, mae Taith Ardudwy yn croesi Pont Scethin - pont o'r 12fed ganrif a adeiladwyd ar yr hen ffordd rhwng Llundain a Harlech, sy'n dilyn llwybr llawer hŷn, a ddangosir o hyd gan hen gerrig ar dir corsiog dyffryn Ysgethin.

 

Mae'r print yn dangos golygfa o'r bont, yn edrych i fyny'r afon tuag at odre'r Rhinogydd.

 

Fel yn fy mhrintiadau eraill, mae haenau craig o dan y ddaear yn symboleiddio haenau ein gorffennol – yn ein atgoffa ein bod ni'n seiliedig ar bopeth a phawb a ddaeth o'r blaen, bod ein diwylliannau'n gymysgedd o ddylanwadau eraill o'r gorffennol. Rydyn ni i gyd yn sefyll ar y pethau sydd wedi mynd o'r blaen.

    £68.00Price